Bulshoek

Poespas

Baie dankie aan Francois van Heerden van Waterwese wat vir ons hierdie besondere foto's en inligting deurgestuur het. Francois is ook 'n oewereienaar langs Bulshoekdam Die dokumente oor Bulshoekdam en Clanwilliamdam.is regtig besonderse leesstof!
Francois van Heerden
Olifants River - Home to one of South Africa’s oldest irrigation schemes deur Lani van Vuuren
"The Water Wheel Sep/Oct 2010"
Clanwilliamdam
Die Bulshoekdam deur J Butler - 'n Artikel wat in die "Civil Engineer May 1991" verskein het.
Olifants River @ Kromme Valley
Clanwilliam and Bulshoek Area's
Verhoging van Clanwilliamdam se damwal - NOTICE 741 OF 2012 - STAATSKOERANT, 14 SEPTEMBER 2012